nasza strona powitalna

diecezja bielsko-żywiecka

FZΠw Polsce

 

modlitwa

formacja

wspólnota

aktualnoœci

kontakt

wyœlij do mnie mail - FZS

 

 

Nasza rodzina franciszkanów świeckich

 

 

 

 

12.IX.2018 r.

 

 

 

21.07.2018 r.

Ogólnopolska pielgrzymka do Częstochowy

 

Temat Wielkiego Jubileuszu 800 - lecia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na rok 2018 są słowa ,,Rodzą Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym, jako wzór".

Franciszkanie świeccy żyją w Roku Jubileuszowym (24.VI.2018 - 24.VI.2019). Dziękujemy Bogu, że przeżywamy 40 - to lecie zatwierdzenia Reguły przez pp. Pawła VI w dniu 24.VI.1978 r.


***** ### *****

 

 

6.07.2018 r.

Dobra Nowina na beskidzkich szczytach

 

 

 

 

 

 

***** ### *****

1.05.2018 r.

 

 

 

Uroczystość NMP Królowej Polski

w Bielsku - Białej

zapraszamy na odpustową mszę św. 0 godz. 1230

 

 

 

Ołtarz ten jest pomyślany w ten sposób, że jego granice obrazują granice Polski i na tym tle usytuowane są postacie.

W centrum znajduje się Matka Boska Częstochowska Królowa Polski. Życiorysy postaci, które znalazły się na tym ołtarzu obrazują smutną i krwawą historię polskiej ziemi.

Wielką odwagą w okresie stanu wojennego było przedstawienie, wkomponowanego w centralną część ołtarza, orła w koronie, który osłania jak gdyby obraz Najświętszej Marii Panny.

U samej góry po stronie lewej ołtarza usytuowana została husaria, walcząca o państwowość polski i o naszą wolność.

Nieco niżej mamy postać św. Józefa z Nazaretu.

 

***** ### *****

 

28.03.2018 r.

 

Alleluja !

 

 

Pascha zaczyna się wieczorem w Wielki Czwartek

(wieczorem rozumie się trzy dni przed śmiercią, niezależnie od wieku) trud życia: nauka, praca, pot, krew - jest niczym bez miłości. Dlatego Wielkopiątkowy krzyż nie mówi o cierpieniu lecz o miłości. Krzyż ten nie jest hańbą a zwycięstwem. Wielka Sobota to zbieranie wiernych, szukających Go, bierze na ramiona tych co oddali Mu swój grzech w ziemskim czasie i prowadzi tam gdzie już niema czasu - jest wieczność. Wieczność - szczęścia, które oko nie widziało, ucho nie słyszało, - albo płaczu i zgrzytanie zębami. 

Alleluja Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ i żyje!

 

 

 

 

***** ### *****

 

 

18.02.2018 r.

 

Książe anielski Lechitiel – Anioł Góry Oliwnej


Święty Lechitielu,
 Aniele Góry Oliwnej, który umacniałeś Jezusa w jego strasznej trwodze i cierpieniu – pomóż mi i umocnij mnie w chwilach trudnych i wszelkim zwątpieniu. Umocnij i ratuj przed rozpaczą i załamaniem zagubione dusze.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Święty Anioł Lechitiel nosi szaty kapłańskie - stułę skrzyżowaną, a na szacie obraz cierpienia na Górze Oliwnej wraz z Kielichem i Hostią. On umacniał Pana Jezusa w tym cierpieniu duchowym, gdy jak całe piekło nacierało, pokazując Mu cierpienia i wszystkie potworności ludzkich grzechów. Jest Aniołem zrozpaczonych, upadłych na duchu i kuszonych do popełnienia samobójstwa. Anioł ten chce i może pomóc ludziom, pomaga w każdym zwątpieniu i władny jest powstrzymać ich od samobójstwa, jeśli się Go wezwie choćby kilka razy w roku. Ma On wielką moc i siłę.

 

 

 

***** ### *****

 

11.02.2018 r.

 

Weronika Antal w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP urodziła się 7.12.1935 r. w Mołdawii we wsi Botesti. To region w granicach Rumunii, którą zamieszkiwali Cangowie (Csángó) to katolicka mniejszość etniczna węgierskiego pochodzenia.

Chciał ją zniewolić 24 - letni syn kapitana policji Paweł Mocanu. Nie mogąc dopiąć swego zadał jej 42 ciosy nożem. Był dzień 23 sierpnia 1958 r. wracała ze Mszy św. na której udzielano sakramentu bierzmowania. Znaleźli ją rolnicy w polu kukurydzy. Leżała twarzą do ziemi ściskając w ręku różaniec. Na plecach miała ułożony z łodyg kukurydzy krzyż.

Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 2003 r. Jego Świątobliwość Franciszek podpisał dnia 27.01.2018 r. dekret o heroiczności cnót Weroniki Antal uznając ją za męczennicę. Podpis ten kończy proces beatyfikacyjny. Czekamy na dzień ogłoszenia Weroniki Antal  błogosławioną Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 

***** ### *****

 

2.02.2018 r.

Światłość ze Światłości = Bóg z Boga


Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej, każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego dnia 40 po jego urodzeniu należało syna zanieść do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą.


Tradycyjnie ten dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 

 

ST - składanie ofiar. . .   służył konkretnemu celowi,  budował relacje pomiędzy Panem a ludem.

Ofiary całopalne - służyły zadośćuczynieniu za grzechy i okazaniu Bogu wierności.

            Ofiary pokarmowe - z ziarna czy produktów oznaczały okazywanie szacunku Panu, który darzył nimi lud.

Ofiary biesiadne - pojednania; były składane Bogu z wdzięczności za pokój i przyjaźń, którą ofiarował ludowi.

Ofiary przebłagalne - stanowiły jakby zapłatę za grzechy nieuwagi; ofiary zadośćuczynienia - za grzechy przeciw Bogu i ludziom, rekompensatę za poniesione przez nich cierpienia.

 

Każde święto było przypomnieniem miejsca, jakie Bóg chciał zajmować w życiu ludzi.

   Święto Paschy przypominało wyzwolenie z niewoli egipskiej.

          Siedmiodniowe Święto Przaśników - o tym, że przestali być niewolnikami i rozpoczęli nowe życie.

   Święto Tygodni obchodzone w pięćdziesiąt dni po rozpoczęciu zbiorów. Bo to Pan zaopatruje Swój lud w żywność (kraj mlekiem i miodem płynący), okazywano Bogu radość i dziękczynienie.

Święto Trąb - święto radości i wdzięczności za uwolnienie, oznaczało rozpoczęcie nowego roku z Panem.

   Dzień Przebłagania powodował zdjęcie grzechu z ludzi i całego narodu, oraz odnawiał przyjaźń z Bogiem.

Święta Namiotów (7 dniowe), miało za cel przypominać przyszłym pokoleniom o opiece i przewodnictwie, jakim Pan darzył Izraelitów podczas ich wędrówki przez pustynię. Święto skłaniało ludzi do ciągłego pokładania ufności w Bogu, gdyż mimo odstępstwa, grzechu, Bóg czuwa nad Swoim ludem :    - wtedy w  dzień w słupie obłoku - nocą w słupie ognia.

 

 - dziś czuwa w Swojej Opatrzności. Jakie ma składana ofiara znaczenie dla - celebransa? Jaka dla uczestnika?

 

 

 

*****  ###  *****

 

 

 

31.01.2018 r.

130 rocznica śmierci /tercjarz

 

Janek Bosko był bardzo biednym, bardzo zdolnym i pobożnym chłopcem. Żaden zakon go nie przyjął, został tercjarzem. W seminarium umówił się z klerykiem Alojzym  Commelo, że kto umrze pierwszy, przyjdzie i powie czy jest zbawiony. Zmarł Alojzy, przyszedł do seminarium i powiedział ,,Janku jestem zbawiony" - gdzie to i jak tam jest, - Alojzy położył palec na usta i powiedział, umówiliśmy się na tyle ile ci powiedziałem". Św. Jan Bosko założył zgromadzenia salezjanów i salezjanek oraz Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, twórca Rodziny Salezjańskiej, tercjarz franciszkański,. Święty Kościoła katolickiego. Młodzieży opuszczonej, sierotą , biednym, chłopcom z ulicy dał dom zwany oratorium. Św. Jan Bosko nazywany jest „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży”.

Autor pism o formacji duchowej, np. "Wprowadzenie do życia pobożnego" i "Traktat o miłości bożej".

 

Jan Melchior Bosko, wł. Giovanni Melchiorre Bosco (ur. 16 sierpnia 1815 w Becchi, zm. 31 stycznia 1888 w Turynie) – duchowny włoski, prezbiter. Posługę kapłańską rozpoczął 5 kwietnia 1841 r. a 8 grudnia 1841 r. (święto Niepokalanego Poczęcia) rozpoczął apostolstwo wśród młodzieży. Dwu izbowy przytułek a następnie dom zwany oratorium, był miejscem zamieszkania i pracy ks. Jana i chłopców.

 

ORATORIUM  - To miejsce na muzykę, śpiew chóralny (ale nie opera) sceny pasyjne (to męka Pana Jezusa - część życiorysu Jezusa), nie przedstawienie, teatr. Przedstawienie, teatr to forma pouczenia, dająca do myślenia, to sztuka - forma przekazu. Oratorium sceniczne jest formą współuczestnictwa w rzeczywistości przedstawianej. Nad to w oratorium się pracuje i żyje. W teatrze, operze, kinie - nie

 

 

 

 

 

 

17.XII.2017

 

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

2.XII.17

 

Adwent - czas oczekiwania nie jest bezczynnością, lecz zgodą na wypełnienie  Woli Bożej

 

* * * * *   #   * * * * *

 

 

 

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego. W narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu 2017 r. do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W ciągu tego roku wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.

 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................

22.XI.17

Nowenna

do Niepokalanego Poczęcia NMP

Głównej Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego

 

Zakładka MODLITWY / Nowenny

 

 

 

 

 

Gdy gwiazda betlejemska zapłonie
a płatki zimy otulą świat
w sercach samotnych spragnionych
nadzieja rozjaśni mrok

Gdy gwiazda betlejemska znów zabłyśnie

od ponad dwudziestu wieków
w czterech ścianach życia
Bóg narodzi się w człowieku

(Bielsko-Biała, Urszula Omylińska)

 

Rodzinie, przyjaciołom,

wszystkim odwiedzającym tę stronę życzę

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT

w Nowym Roku AD 2017

radości, pokoju, szczęścia. 

Administrator.

 

 

 

 

 

 

 

Błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem naszego

Patriarchy św. Franciszka z Asyżu

na każdy dzień A.D. 2016

Administrator

 

 

 

26 maja Dzień Matki

 

Wojna zabiła mi babcię, gdy byłem mały,

Więc starsza siostra mnie uczyła, wierszyki dla mamy

„Mamusiu moja kochana

Ty troszczysz się o nas stale

myślisz, pracujesz dla nas

nie odpoczywasz wcale.

Kochasz nas mamo nasza

jak nikt na całym świecie

więc Cię kochają za to

twoje, mamusiu dzieci.

Jesteś aniołem stróżem

naszym, mamusiu droga

uczysz nas kochać ludzi

i w niebie dobrego Boga.

Aby pokazać swą miłość

dla Ciebie nasza mateńko,

będziemy się modlić, pilnie uczyć

we wszystkim słuchać Cię chętnie.

Dziś wierszyków nikt nie mówi, więc szukam ich w komputerze

Daremne żale, próżny trud, brak życzeń dla matki, to Donalda cud.

O! mam, w Loretańskiej przymioty trafne,

Najmilsza, dobrej rady, pocieszycielko strapionych – jasne!

Wiele do naszych mam pasuje – jakie to radosne.

Litania ta  nie jest incognito,

Nie odmawiam jej cicho!

 

 

W dniu narodzin dla nieba

Św. Jana Pawła II

2 kwietnia o godz. 2137

zapal w oknie światło

symbol pamięci i szacunku

o naszego rodaka

 

 

 

 

Alleluja! Jezus żyje!

Jezusa spotkać możesz wszędzie,

jest problem tylko w rozpoznaniu Go.

 

 

 

Pewien człowiek wyszeptał:
„Boże przemów do mnie.”
I oto słowik zaśpiewał.
Ale człowiek tego nie usłyszał, więc człowiek krzyknął:
„Boże przemów do mnie!”
I oto błyskawica przeszyła niebo.
Ale człowiek tego nie dostrzegł.
Człowiek rzekł:
„Boże pozwól mi Cię zobaczyć.”
I oto gwiazda zamigotała jaśniej.
Ale człowiek jej nie zauważył, więc człowiek wrzasnął:
„Boże, zrób cud!”
I oto urodziło się dziecko.
Ale człowiek tego nie spostrzegł.
Płacząc w rozpaczy, człowiek powiedział:
„Dotknij mnie Boże, niech wiem, że jesteś tu.”
Bóg schylił się i dotknął człowieka.
Ale człowiek strzepnął motyla ze swego ramienia i poszedł dalej.

Bóg jest wśród nas.
Także w małych i prostych rzeczach, nawet w dobie komputerów.

I człowiek dalej płakał:
„Boże, potrzebuję Twojej pomocy!”
I oto trafił w Internecie na stronę ze słowami zachęty.
Co zrobi?

ModlitwaFormacjaWspólnotaAktualnościKontakt